På gång i närtid

15/11  Novemberfajten

22/11  kl. 07.00  Isolering av vindbjälklag

23/11  kl. 10.00

           Hjo Boule kommer på besök med förhoppningsvis

           16 lag. Vi spelar dubblar (man får ha en reserv i laget).

            Anmälningslista finns i hallen för TBF:are.

1/12    Dragning i månadslotteriet (November)

6/12    Styrelsemöte

13/12  Decemberfajten

29/12   Göstas minne