Fotoalbum

2010-05-20. THOR-ALLAN INFORMERAR OM UTEBANORNA PÅ MEDLEMSMÖTET INFÖR BESLUTET.

2010-06-16. GUNNAR PETTERSSON, THOR-ALLAN TULLSJÖ OCH uLLA tULLSJÖ HÄMTADE DESSA PLATTOR FRÅN NILS KÄCK.

2010-06-16. THOR-ALLAN O GUNNAR TAR IGEN SIG

2010-06-18. GUNNAR O THORALLAN HÄMTAR PLATTOR VID FOLKETS PARK

2010-06-18. AVLASTAT AV GÖRAN, THOR-ALLAN OCH GUNNAR, ULLA KÖRDE

2010-06-28. THOR-ALLAN HAR TAGIT EMOT LEIF TENGROTH MED GRÄVMASKINEN SAMT STAKAT UT GRÄVYTORNA. GRÄVARBETET BÖRJAR I MORGON 29/6-2010 KL 07.00.

2010-06-29

2010-06-29

2010-06-29. Trädfällning

2010-06-29. THOR-ALLAN TILL HÖGER BEGRUNDAR ETT SKICKLIGT UTFÖRT ARBETE

2010-06-29. TRÄDEN ÄR BORTFORSLADE. ÖPPET OCH LJUST.

2010-06-29

2010-06-29. sAND LÄGGS INTILL HALLEN DÄR DET SKALL LÄGGAS PLATTOR

2010-06-29. GOTT ARBETE GJORT FÖRSTA DAGEN

2010-06-30

2010-06-30. HÄMTAR STENMJÖL O-8 I SJOGERDALA GRUSTÄKT.

2010-07-01

2010-07-01

2010-07-01

2010-07-01

2010-07-01. GUNNAR, GÖRAN. ORVAR, MATS HAR HÄMTAT PLATTOR FRÅN UNO CARLSSON VARPALIDEN

2010-07-01

2010-07-01. ARBETSDAG 3 ÄR AVSLUTAD. DET ÅTERSTÅR CA 5 ARBETSTIMMAR FÖR ENTREPRENÖREN

2010-07-01

2010-07-02

2010-07-02

2010-07-02

2010-07-02. Grovarbetet slutfört. Nu är det finliret med sarger, snören, plattor där borden skall vara mot hallen.Även arbete med att få iordning runt banorna kvarstår.

2010-07-06. GUNNAR PETTERSSON VATTNAR BANORNA INFÖR YTTERLIGARE SLADDNING OCH PADDNING.

2010-07-06. THOR-ALLAN TULLSJÖ PADDAR EN AV MÅNGA VÄNDOR.

2010-07-06. BIL PÅ BOULEBANORNA. SLADDNING PÅGÅR

2010-07-06. SLADDNING PÅGÅR

2010-07-08. GUNNAR OCH THOR-ALLAN SÅGAR TILL SARGER TILL UTEBANORNA

2010-07-08. GUNNAR OCH THOR-ALLAN FIXAR SARGER TILL UTEBANORNA

2010-07-08 THOR-ALLAN OCH GUNNAR SÅGAR TILL SARGER

2010-07-08. GUNNAR KLYVER VIRKE TILL SARGER.

2010-07-12. STIG, INGEMAR, KARL-EVERT OCH RUNE

2010-07-12.RUNE, THOR-ALLAN, INGEMAR O STIG HAR SATT IHOP DEL AV SARGEN NÄRMAST HALLEN.

2010-07-12. STIG, THOR-ALLAN. RUNE, INGEMAR OCH KARL-EVERT

2010-07-12. FIKAPAUS, THOR-ALLAN, KARL-EVERT, RUNE, INGEMAR OCH STIG

2010-07-12. SARGLÄGGNING PÅBÖRJAS. RUNE, KARL-EVERT, INGEMAR OCH STIG

2010-07-12. SARGEN NÄRMAST HALLEN NÄSTAN KLAR IDAG.

2010-07-13. KARL-EVERT, STIG OCH GUNNAR JUSTERAR SARGEN.

2010-07-13. SARGERNA PÅ PLATS.

2010-07-13

2010-07-13

2010-07-13, KARL-EVERT, GÖRAN, STIG, GUNNAR OCH THOR-ALAN FINJUSTERAR RUNT BANAN

2010-07-13. SAMTLIGA SARGER PÅ PLATS.

2010-07-19. Thor-Allan och Gunnar

2010-07-19. Orvar, Göran och Ingemar

2010-07-19

2010-07-19. Plattläggning påbörjad

2010-07-19.

2010-07-21. JAN CARLSSON SLADDAR BANORNA EN SISTA GÅNG.

2010-07-21

2010-07-22. LENNART, INGEMAR, ORVAR OCH GÖRAN KÖR UT YTGRUSET.

2010-07-22. THOR-ALLAN OCH GUNNAR SER NÖJDA UT UNDER DAGENS ARBETE MED YTGRUSET.

2010-07-22. NU ÄR DET BARA LINOR MELLAN BANORNA SOM SAKNAS. ALLA ÄR VÄLKOMNA OCH TRÄNA/SPELA PÅ SÖNDAG 25/7. KL 10.00

2010-07-25. PROVSPEL FÖRSTA GÅNGEN. DET HAR REGNAT IHÅLLANDE HELA MORGONEN. 32 MM REGN PÅ HELA DAGEN

2010-07-25. KARL-EVERT, MARIETTE, BRITT-MARIE, PER-OLOF, EWY

2010-07-25.BERTIL, ORVAR, LENNART, GÖRAN

2010-07-25. GUNNAR OCH ROSE-MARIE

2010-07-25.

2010-07-27. GUNNAR OCH THOR-ALLAN LÄGGER DE SISTA PLATTORNA

2010-07-27

2010-07-27. GUNNAR TVÄTTAR PLATTORNA MED/FÖR HÖGTRYCK.

PLANERINGEN MED UTEBANOR BÖRJADE REDAN DAGEN EFTER FÖRENINGEN HADE KÖPT FASTIGHETEN 2007-12-27.
2010-05-20 BESLÖT MEDLEMMARNA ATT BYGGA UTEBANORNA
DET FYSISKA ARBETET MED UTEBANORNA BÖRJADE              2010-06-16