Pensionärstrippel 17 maj 2018

LABBÅSDUBBELN  17 OKTOBER 2018

1        TIDAN    Bengt Nilsson/ Taisto Eskonniemi       4         +26

2       BONBON   Leif och Dorothy Johansson             4         +25

3       VARA   Åke Hansson/ Mikael Karlsson              4         +23

4       SKARA   Anna-Maria och Ingemar Karlsson       4         +19

5       TBF   Thor-Allan Tullsjö/Tommy Svensson        3         +18

6       TIDAN    Kjell Ung/ Lars-Martin Hesse              3          +7

7       VARA    Stefan Gustavsson/ Irene Kroon            3        +5

8       TBF   Orvar Andersson/ Evy Martinsson              3       +4

9       BONBON    Bengt Karlsson/ Peter Wallin           3         -3

10     TBF    Mona Hjers/Mariette Johansson               2       -3

11      BONBON   Inger Petersson/ Klas Berg                2       -8

12      TBF    Janne Åkerberg/ Lindali Andersson           2    -12

13      BONBON   Solfrid Persson/  Thomas Gustafsson 2    -13

14      LEVENE    Sven-Erik Persson/ Christer Larsson   2    -20

15      BONBON    Nils-Olof och  Angela Johansson        1     -6

16      HJO    Svante Pettersson/ Gullan Pilknäs            1     -17

17      TBF    Britt Nilsson/ Gittan Wall                         1     -21

18      LEVENE    Kjell Strid/ Anders Emanuelsson        1     -24

                   Speltid 35 minuter, extraomgång, utomhus

PRO-TRIPPEL  6 SEPTEMBER 2018

1.    TIDAN: Taisto Eskonniemu, Kjell Ung, C-M Hesse                                         5   +42

2.   MARIESTAD: Ingemar Johansson, Tage Axelsson, John Strindvall                 4   +29

3.    BONBON: Rolf och Anita Claesson, Klas Berg                                               4   +28

4.   TBF: Anita Gustafsson, Ingela Holm, Ulla Lundberg                                     4   +20

5.   TÖREBODA: S-E Lambertsson, Ulf Karlsson, Marita Rosengren                     4   +5

6.   SKARA: K-G Josefsson, Maj-Britt Andersson, Claes Lundgren                       4   +3

7.   MARIESTAD: Håkan Ödlund, Lars Marino, Göran Nyman                               3   +19

8.   MARIESTAD: Lennart Lund, Stig Eklund, Roland Svensson                           3   +12

9.   BONBON: Inger Halvarsson, Gun Dahl,  Ing-Britt Westerback                       3   +9

10. TIBRO: Håkan och Irene Landelius, Barbro Andersson                                 3   +8

11.  BONBON: Nils-Olof och Angela Johansson, Inger Pettersson                       3   +7

12. STENSTORP: Jan-Olof Bengtsson, Per Hoffman, Lasse Magnusson                3   +7

13. MARIESTAD: Walter Wilhelmsson, Coby Cramer, Berit Andersson                3   +5

14. TBF: Lena Falk Johansson, Roland Persson, Rune-Erik Johansson                3   +4

15. SKARA: Anna-Maria och Ingemar Karlsson, Stig Gustafsson                           3   +4

16. PRO SKÖVDE: Arne Rickardsson, Harald Stomberg, Thomas Gustafsson       3   +1

17. VARA: Mikael Karlsson, Åke Hansson, Uno Gustavsson                                 2   +4

18. BONBON: Leif och Dorothy Johansson, Peter Wallin                                    2   +4

19. TÖREBODA: Maj-Lis Asp, Bengt Arvidsson, Janne Johansson                       2   -2

20.TBF: Christer Ax, Orvar Andersson, Lindali Andersson                                 2   -5

21. MARIESTAD: Marianne Öberg, Bengt Rosell, Ulla Tullsjö/Ewy M.                2   -6

22. VÄRSÅS: Bengt Karlsson, Eva-Karin Jerne, Gunnar Karlsson                      2   -7

23. BONBON: Solfrid Persson, Kajsa Lake, Eivor Johansson                             2   -7

24. FRÖKIND: Birgitta Ahl, Kalle Ahl, Lisbet Berglund                                      2   -13

25. TÖREBODA: Uno Hansson, Aina Staf, Inger Granat                                      2   -16

26. TBF: Mona Hjers, Mariette Johansson, Per-Olof Carlsson                          2   -20

27. TÖREBODA: Tore Karlsson, Kjell Karlsson, Christer Ottosson                    1   -9

28. BONBON: Margot och Wolfgang Biller, Anne-Marie Svensson                     1   -15

29. FALKÖPING: Reidar Berglund, Siv Gustafsson, Pål Bergqvist                       1   -24

30. TBF: Marie Svensson, Göte Svensson, Astrid Martinsson                             1   -30

31. TRÅVAD: Anders Hermansson, Reidar Lind, Christer Larsson                       1  -36        

32. TBF: Åke och Gittan Wall, Bill Casselby                                                       0   -21    

 

OBS Listan innehåller en del felaktiga namnuppgifter. Kommer att rättas till om vi hittar en korrigerad lista som kommit på avvägar. /TK)           

Pensionärstrippel torsdag 17 maj 2018

 1.      MARIESTAD: Ingemar Johansson, Tage Axelsson, John Strindvall           5   +34

 2.     VÄRSÅS: Bengt Karlsson, Inge Andersson, Gunnar Karlsson                    5   +24

 3.     SKARA  Anna-Maria och Ingemar Karlsson, Stig Gustafsson                    4   +26

 4.     STENSTORP: J-O Bengtsson, Lasse Magnusson, Per Hoffman                  4   +17

 5.     TIDAN: Kjell Ung, Arne Johansson, Maj-Britt Johansson, Lars Hesse      4   +15

 6.     BONBON: Thomas Gustafsson, Harald Stenberg, Arne Rickardsson         4   +8

 7.     SKARA: Claes Lundgren, K-G Josefsson, Freddie Broberg                       3   +17

 8.     BONBON: Doroty och Leif Johansson, Stig Johansson                            3   +16

 9.      BONBON: Angela Johansson, N-O Johansson, Inger  Petersson              3   +14

10.    TBF: Ulla  och Thor-Allan Tullsjö, Tommy Svensson                                            3   +14

11.     BONBON: Anita Claesson, Rolf Claesson, Klas Berg                                             3   +10

12.    STENSTORP: Ingvar Sjöholm, Hans Lindqvist, Jan Brunstedt                              3   +9

13.    MARIESTAD: Rolf Holmgren, Alf Johansson, P-O Wallin                                 3   +5

14.    TIBRO: Monica Andersson, S-O  Andersson, Roger Björklund                          3   +5

15.    LEVENE: Anders Emanuelsson, Christer Larsson, Sören Eriksson                     3   +4

16.    TÖREBODA: S-E Lambertsson, Bengt Arvidsson, Bengt Blom                          3   +2

17.    TBF: Mona Hjers, Mariette Johansson, Per-Olof Carlsson                               3   +-0

18.    MARIESTAD: Stig Eklund, Roland Svensson, Håkan Sjöberg                         3    -8

19.    MARIESTAD: Håkan Ödlund, Mars Marino, Göran Nyman                          2    +7

20.   TBF: Ingela Holm, Anita Gustafsson, Eva-Britt Särnefält                               2   +-0

21.    TÖREBODA: Tore Karlsson, Leif Karlsson, Kjell Karlsson                              2    -4

22.    FALKÖPING: Hans Karlsson, K-G Fredriksson, Berit Johansson                  2    -5

23.    TBF: Stig Lundberg, Göran Ahlrik, Ulla Lundberg                                          2    -6

24.    HJO: Marianne Johansson, Elisabeth Grehn,  Kent  Axelsson                       2    -8

25.    TIDAN: Bengt Nilsson, Birgitta Nilsson, Taisto Eskonniemu, L. Jonsson     2    -9

26.    FALKÖPING: Reidar Berglund, Inga Bergström, Siv Gustafsson                    2    -11

27.    HJO: Klas Johansson, Sven Stoltz, Gunnar Andersson                                   2    -12

28.    TBF: Evy Martinsson, Britt Nilsson, Göran Gunnervald                                 2    -14

29.    TBF: Åke och Gittan Wall, Jan-Erik Eriksson                                                 2    -17

30.    MARIESTAD: Marianne Öberg, Bengt Rosell, Gunilla Ahlrik                        2    -24

31.     TBF: Ingemar Larsson, Lindali Andersson, Orvar Andersson                          1    -8

32.    TÖREBODA: Marita Rosengren, Aina Staf, Uno Hansson                              1     -10

33.     MARIESTAD: Walter Wilhelmsson, Coby Cramer, Berit Andersson             1    -18

34.    HJO: Lars Holm, Inga-Britt Johansson, Mauri Rantanen                                1    -23

35.    BONBON: I-B Westerback, Gun Dahl, Kerstin Nylén                                     0    -20

                                              

 

    Prispengar 1000 kr, 800 kr, 700  kr, 600 kr, 500 kr              

PRO -TBF Lusseboulen 2017

  LUSSEBOULEN 12 dec. 2017

 1.   Dorothy och Leif Johansson         BONBON                  4   +22

 2.   Angela och Nisse Johansson         BONBON                  4   +19

 3.   Barbro och Karl-Bertil Andersson TIBRO                      4   +10

 4.   Britt Nilsson / Orvar Andersson   TBF                          3   +13

 5.    Hillevi och Kjell Johansson          TBF                        3   +10

 6.   Lindali Andersson / Christer Ax    TBF                         3   +5

 7.   Eva Johansson/ Anders Emanuelsson LEVENE               3   +1

 8.   Gittan och Åke Wall                    TBF                          3   -2

 9.   Mariette Johansson / Thor-Allan Tullsjö TBF                 2   +8

  10. Mona Hjers / Per-Olof Carlsson    TBF                       2   +1

  11.  Britt-Marie Billström/ Rune Johansson   TBF             2   -2

  12. Solfrid Persson / Göran Nyström   BONBON                2   -16

  13.  Marianne Öberg / Bengt Rosell     MARIESTAD            2   -17

  14. Irene och Håkan Landelius                            TIBRO    1    -15

  15. Barbro Nilsson/ Lennart Edlind      VINNINGA              1    -18

  16. Ing-Britt Larsson/ Sven-Erik Pettersson  LEVENE          1   -19

   

  Matcherna spelades på tid (35 min.) med extraomgång .

5-årsgruppen från Stallängens förskola sjöng lucia-och julsånger i pausen mellan omgång 1 och 2.                                                            

Herrdubbel PRO o TBF 17 okt

1. Anders Emanuelsson LEVENE                      vunna 4 ; klotdifferens 31

    Bosse Lundquist            "

2. Hans Lindqvist         STENSTORP                                       v 4 ; kd 30

    Tommy Sjöberg                "                                  

3. Nils-Olof Johansson  BON-BON                                          v 4 ; kd 14

    Bengt Karlsson                "

4. Mikael Karlsson         VARA                                                v 4 ; kd 5

     Christer Molin                    "                                                                  

5. Janne Åkerberg         TBF                                                 v 3 ; kd 17

    Ingemar Larsson          "

6. Orvar Andersson        TBF                                                 v 3 ; kd 7

    Rune Johansson           "

7. Allan Hendriksson      FALKÖPING                                      v 3 ; kd -4

    Stellan Svensson               " 

8. Lennart Edlund         VINNINGA                                         v 2 ; kd 5

    Lennart Andersson          "            

9. Åke Hansson             LEVENE                                            v 2 ; kd 5

    Sven-Erik Persson          "

Inbördes placering mellan ovanstående två lag bestäms av repektive lags placering inför femte omgången.

10. Bengt Nilsson          TIDAN                                            v 2 ; kd 1

     Taisto Eskoniemu         "

11. Björn Ehn                ISTRUM                                          v 2 ; kd -12

     Bengt-Göran Svantesson  " 

12. Åke Karlsson            TBF                                               v 2 ; kd - 14

      Karl-Gustav Ahl       FRÖKIND

13. Leif Johansson        BON-BON                                        v 2 ; kd -18

     Peter Wallin                   "

14. Åke Wall                   TBF                                              v 1 ; kd -15

     Jan-Erik Eriksson          "                                                

15. Raimo Lejhage          TBF                                              v 1 ; kd -26

      Göran Gunnervald       "

16. Göran Ahlrik              TBF                                             v 1 ; kd -26

      Stig Lundberg              "

Pensionärstrippel 14 september 2017

 

 1. MARIESTAD Tage Axelsson, Ingemar Johansson, John Strindvall              5   +36
 2. HÖGLANDET Christiane Nagrelli, Leopold Böttcher, Orvar Andersson      4   +27
 3. STENSTORP Per Hoffman, Jan-Olof Bengtsson, L. Magnusson                   4   +22
 4. B-M Billström, Evy Martinsson, Britt Nilsson, Rune Johansson                  4   +18
 5. SKARA  K-G Josefsson, Claes Lundgren, Maj-Britt Andersson                    4   +18
 6. MARIESTAD Håkan Ödlund, Lars Marino, Göran Nyman                             4   +18
 7. TIBRO Bo Strålman, Claes Warholm, Olle Fredriksson                              4   +15
 8. VÄXJÖ Inger Oskarsson, Calle Enström, Asta Svensson                             3   +16
 9. TIBRO Håkan Landelius, Irene Landelius, Barbro Andersson                     3   +15
 10. BONBON Klas Berg, Anita Claesson, Rolf Claesson                                     3   +14
 11. MARIESTAD Stig Eklund, Roland Svensson, Lennart Lundh                        3   +14
 12. TIBRO  Monica Andersson, Stig-Olof Andersson, Roger Björklund              3   +11
 13. HJO Kenth Axelsson, Kjell-Åke Borchgevink, Berit Svensson                     3  +7
 14. TBF Göte Johansson, Jan-Erik Eriksson, Åke Wall                                     3   +2
 15. SKARA  Anna-Maria Karlsson, Ingemar Karlsson, Stig Gustafsson                3   -1
 16. BONBON  Gunvor Karlsson, Kajsa Lake, Solfrid Persson                             3   -2
 17. LEVENE  Anders Emanuelsson, Sven-Åke Hansson, Lindali Andersson        3   -4
 18. TIDAN  Bengt Nilsson, Taisto Eskonniemi, Hasse Jonsson                           2   +3
 19. STENSTORP  Hans Lindqvist, Göran Axelsson, Vivi Axelsson                       2   +2
 20. TÖREBODA  Maj-Lis Asp, Janne Johansson, Ulf Karlsson                             2   +1
 21. TBF  Mona Hjers, Mariette Johansson, Per-Olof Carlsson                           2  +-0
 22. TBF  Göran SAhlrik, Stig Lundberg, Janne Åkerberg                                  2   -1
 23. TÖREBODA S-E Lambertsson, Marianne Blom, Mariana Rosengren              2   -4
 24. TÖREBODA  Tore Karlsson, Kjell Karlsson, Leif Karlsson                            2   -6
 25. MARIESTAD  Marianne Öberg, Bengt Rosell, Birgitta Cardell                      2   -7
 26. BONBON Dorthy Johansson, Leif Johansson, Peter Wallin                         2   -8
 27. BONBON  Gun Dahl, Ing-Britt Westerback, Inger Halvarsson                      2   -12
 28. HJO  Lars Holm, Christer Gunnarsson, ”Benka” Karlsson                          2   -12
 29. HJO   Svante Pettersson, Gerd Björnell, Sune Björnell                             2   -14
 30. BONBON  Kurt Andersson, Ulla Andersson, Anna-Lisa Svensson                2   -14
 31. BONBON  Angela Johansson, Olle Johansson, Inger Pettersson                1   -14
 32. HJO   Klas Johansson, Marianne Johansson, Sven Stoltz                          1   -15
 33. BONBON  Berit Grehn, Olof Ghjerpe, Gittan Karlsson                              1   -19
 34. FALKÖPING  Hans Karlsson, K-G Fredriksson, Berit Johansson                1   -20
 35. TBF  Anita Gustafsson, Gunilla Ahlrik, I-B Karlsson, Ingela Holm             1   -36
 36. BONBON  Margot Biller, Wolfgang Biller, Anne-Marie Svensson                0   -50

Anm. För placeringarna 4-6 gäller placering inför nästa omgången

 

 

 

 

                                                                                                    

                                                                               

 

 

 

 •  

 •  

 

 

 

Pensionärstrippel 11 maj 2017

 

 1.    BONBON Dorothy Johansson, Leif Johansson, Peter Wallin                  5  +35

 2.    MARIESTAD,Ingemar Johansson, Tage Axelsson, P-O Ahlin                  4  +27

 3.    HJO, Kjell-Åke Borchgrevink, Kent Axelsson, Berit Svensson              4   +21

 4.    SKARA, Anna-Maria Karlsson, Ingemar Karlsson, Stig Gustafsson         4   +11

 5.    MARIESTAD, Håkan Ödlund, Lars Marino, Göran Nyman                      4   + 8

 6.    TÖREBODA,  S-E Lambertsson, Marita Rosengren, Sylvia Roslund        4     +7

   

 7.    BONBON, Inger Halvarsson, Ing-Britt Vesterback, Gun Dahl                     4     +6

 8.    MARIESTAD, Roland Svensson, Lennart Lund, Stig Eklund                        3     +17

 9.    STENSTORP, Per Hoffman, J-O Bengtsson, Lasse Magnusson                   3     +15

 10. TBF, Göran Ahlrik, Stig Lundberg, Janne Åkerberg                                    3     +13

 11. TBF, Kjell Carlsson, Uno Lagerstrand, Åke Karlsson                                   3     +11

 12. BONBON, Klas Berg, Anita Claesson, Rolf Claesson                                    3     +8

 13. STENSTORP, Hans Lindqvist, Jan-Erik Karlsson, Göran Axelsson                 3    +-0

 14. SKARA, Maj-Britt Andersson, Claes Lundgren, K-G Josefsson                      3     -1

 15. MARIESTAD, Coby Cramer, W. Wilhelmsson, Sonja Lundin                         3     -1

 16. TÖREBODA, Tore Karlsson, Leif Karlsson, Kjell Karlsson                            3     -4

 17. TBF, Mona Hjers,  Per-Olof Carlsson, Mariette Johansson                          3     -5

 18. TBF, Björn Gustavsson, Loffe Larsson, Aina Fogelström                            2     +20

 19. TBF, Roland Persson, Lena Falk-Johansson, Berit Jansson                         2     +5

 20. MARIESTAD, Bengt Rosell, Marianne Öberg, Birgitta Cardell                     2     +3

 21. FRÖKIND, Uno Carlsson, A. Evaldsson, Leif Nilsson                                  2     +2

 22. FRÖKIND, Birgitta Ahl, Inger Menze, Håkan Karlstedt                              2     +-0

 23. BONBON, Kajsa Lake, Solfrid Persson, Medi (?)                                        2      -2

 24. TRÅVAD, Gun Eriksson, Sören Eriksson, Uno Gustafsson                          2     -6

 25. TIDAN, Bengt Nilsson, Birgitta Nilsson, Taisto Eskonniemi                       2     -7

 26. LEVENE, Anders Emanuelsson, Åke Hansson, Sven-Erik Persson              2     -9

 27. HJO, Lars Holm, Inga-Britt  Johansson, Folke Johansson                       2     -13

 28. MARIESTAD, Alf Johansson, Marg. Johansson, Rolf Holmgren                 2     -20

 29. TBF, Gunilla Ahlrik, Ing-Britt Karlsson, Eva-Britt Särnefelt                    2     -20

 30. TÖREBODA, Maj-Lis Asp, Bengt Arvidsson, Janne Johansson                 2     -25

 31. BONBON, Bengt Karlsson, N-O Johansson, Angela Johansson                1     -10

 32. HJO, Marianne Johansson, Sven Stoltz, Klas Johansson                        1     -13

 33. TBF, B-M Billström, Rune Johansson, Evy Martinsson                            1     -15

 34. HJO, S. Pettersson, Ingvar Fäger, Anna-Stina Svensson                       1     -16

 35. TBF, Thor-Allan Tullsjö, Christer Ax, Orvar Andersson                         1     -21

 36. TBF, Gittan Wall, Åke Wall, Jan-Erik Eriksson                                     0     -21

   

   

  Prispengar 1000, 800, 700, 600, 500, 400 kr

   

LABBÅS-DUBBELN tisdagen den 21 februari 2017

 1. Leif Johansson, Doroty Johansson    BONBON                5  +28

 2. Hasse Karlsson, K-G Fredriksson     FKPG                      4  + 21

 3. Orvar Andersson, Rune Johansson   TBF                       4   +8

 4. J-E  Karlsson, Hans Lindqvist          STENSTORP            3   +18

 5. Peter Wallin, Bengt Karlsson           BONBON               3   +6

 6. Thor-Allan Tullsjö, Åke Karlsson     TBF                      3   +1

 7. Bengt Nilsson, T. Eskonniemi           TIDAN                 3   -3

 8. J-E Wennerbert, B-G Svantesson     ISTRUM               2   +14

 9. Sture Björkman, Allan Henriksson   FKPG                  2   +2

  10.A. Emanuelsson, Uno Gustafsson      TRÅVAD        2   +-0

  11.Sune Arnesson, Uno Bergquist         FKPG             2   -2

  12.Solfrid Persson, Kurt Persson           BONBON        2   -13

  13.Stellan Svensson, Ella-Maj Karlsson FKPG              2   -18

  14.M. Wennerbert, Inga Svantesson     ISTRUM           2   -18

  15.Mariette Johansson, Mona Hjers      TBF               1   -20

  16.Jonas Andersson, Sören Eriksson      TRÅVAD        0   -24

   

   

  Prispengar: 700, 500, 400 kr                       

Gubbaräjset 4 oktober 2016

1. Olle Johansson/Åke Pettersson BONBON               4 +24

2. Åke Karlsson/Kjell Carlsson TBF                           4 +15

3. Bengt-Göran Svantesson/Jan-Erik Wennerbert ISTRUM   4 +11

4. Leif Johansson/ Peter Wallin BONBON                               3  +12

5. Göran Ahlrik/ Christer Ax TBF                                         3  +8

6. P-O Carlsson/ Stig Lundberg TBF                                      3 +-0

7. "Dickan" Johansson/Roland Persson TBF                            3   -3

8. Åke Wall/ L-A Jangbrand TBF                                           2    +1

9. Orvar Andersson/ Rune Johansson TBF                             2    -1

10. Anders Emanuelsson/Göran Throfast  ST LEVERNE          2   -6

11. Håkan Landelius/Kalle Andersson TIBRO                        2   -16
    
12. Kjell Johansson/Janne Åkerberg  TBF                            1   -5

13. Jan-Erik Eriksson/ Bill Casselby  TBF                             1  -17

14. Sven-Åke Hansson/Lars-Erik Larsson ST LEVERNE           1  -23

Pensionärstrippel 8 sept. 2016

 

 1.    SKARA: Anna-Maria Karlsson, Ingemar Karsson, Stig Gustavsson           5      +30

 2.     TIBRO: K-B Andersson, Barbro Andersson, Håkan Landelius                4       +29

 3.     MARIESTAD: Tage Axelsson, Ingemar Johansson, John Strindevall      4       +29

 4.     STENSTORP: J-O Bengtsson, Per Hoffman, Lars Magnusson                 4       +17

 5.     MARIESTAD: Birgitta Cardell, Bengt Rosell, Marianne Öberg               4       +13

 6.     TBF: Mona Hjers, Mariette Johansson, Per-Olof Carlsson                       4       +3

 7.     TBF: Thor-Allan Tullsjö, ”Dickan” Johansson, Christer Ax                     3       +26

 8.     TIBRO: Anna Johansson, Olle Fredriksson, Birgitta Nilsson                    3       +17

 9.     SANDARED: Tage Axelsson, Jonny Abrahamsson, Hans Johansson          3       +16

 10. BONBON: Claes Berg, Anita Classon, Rolf Classon                                    3       +14

 11. VAROLA: Majvor Göransson, Bengt Karlsson, Kurt Persson                        3       +11

 12. BONBON: Doroty Johansson, Leif Johansson, Peter Wallin                        3       +8

 13. MARIESTAD: Stig Eklund, Roland Svensson, Håkan Sjöberg                        3       +7

 14. BONBON: Britt Lundbäck, Inger Halvarsson, Inga-BrittWesterback             3       +6

 15. HJO: Berit Svensson, Kent Axelsson, Karl-Åke Borchgrevink                      3       -2

 16. SKARA: Maj-Britt Andersson, K-G Josefsson, Claes Lundgren                     3       -3

 17. BONBON: Anne-Marie Svensson, Angela Johansson, N-O Johansson            3       -10

 18. TIBRO: Inga Kling, Inge Andersson, Sven-Erik Johansson                            2       +5

 19. TBF: Asta Svensson, Håkan Svensson, Ulla Tullsjö                                    2      +-0

 20. TBF: Gittan Wall, Åke Wall, Jan-Erik Eriksson                                          2       -4

 21. HJO: Göran Karlsson, Marianne Johansson, Sven Stoltz                             2       -7

 22. TBF: Lena Johansson, Björn Gustavsson, Roland Persson                          2       -7

 23. TBF: B-M Billström, Orvar Andersson, Rune Johansson                             2       -9

 24. MARIESTAD: Lars Marino, Göran Nyman, Rune Östman                             2       -11

 25. FALKÖPING: Vanja Wallin, Uno Bergqvist, Sune Arnesson                         2       -13

 26. BONBON: Hjördis Mörk, Inger Pettersson, Åke Pettersson                        2       -17

 27. BONBON: Solfrid Persson, Kajsa Lake, Eivor Johansson                            2       -17

 28. TIDAN: Birgitta Nilsson, Bengt Nilsson, Taisto Eskonniemi                       2       -18

 29. TBF: Aina Fogelström, Elof Larsson, Roland Ljungblom                          1       -4

 30. TRÅVAD: Else-Britt Fransson, Sören Eriksson, Bosse Ljungqvist               1       -6

 31. TBF: Ove Boström, Olof Holm, Marie Svensson                                      1       -13

 32. MARIESTAD: Cobie Cramer, Sonja Lundin, Valter Wilhelmsson                1       -21

 33. TBF: Birgitta Norman, Uno Larsson, Erland Johansson                           1       -36

 34. TBF: Astrid Martinsson, Britt Nilsson, Evy Martinsson                            0       -33

   

   

  Prispengar: 1000 kr   800 kr   700 kr   500 kr   400 kr  = 3 400 kr (50%)

Pensionärstrippel 12 maj 2016

1.   Axelsson, Johansson,Strindvall MARIESTAD                                    5   +40

2.  Johansson, Johansson, Wallin, BONBON                                        4   +37

3.   Eklund, Sjöberg, Svensson, MARIESTAD                                          4   +28

4.   Gustafsson, Sander, Fransson, TRÅVAD                                          4   +19

5.   Andersson, Josefson, Lundgren, SKARA                                          4   +17

6.   Strålman, Warholm, Fredriksson, TIBRO                                         4   +12

7.   Ax, Tullsjö, Johansson, TBF/PRO                                                    4   +10

8.   Johansson, Hjers, Carlsson, PRO                                                     4   +8

9.   Johansson, Kling, Ljungqvist, TIBRO                                                4   +6

10.  Billström, Andersson, Johansson, PRO                                             4 +-0

11. Karlsson, Lindqvist, Hoffman, STENSTORP                                        3   +21

12. Marino, Nyman, Ödlund, MARIESTAD                                                3   +13

13. Landelius, Landelius, Andersson, TIBRO                                           3   +11

14. Westerback, Dahl, Halvarsson, BONBON                                           3   +11

15. Björkman, Bistsjö, Henriksson, FALKÖPING                                       3   +9

16. Lake, Persson, Petersson, BONBON                                                   3   +3

17. Karlsson, Karlsson, Gustavsson, SKARA                                              3   +3

18. Karlsson, Selander, Svensson, FALKÖPING                                         3   +2

19. Holmgren, Johansson, Nilsson, MARIESTAD                                        3   +2

20. Karlsson, Karlsson, Persson, TÖREBODA                                            3   +1

21. Asp, Arvidsson, Johansson, TÖREBODA                                             3   +-0

22. Cramer, Lundin, Wilhelmsson, MARIESTAD                                        3   -2

23. Blom, Rosengren, Stav, TÖREBODA                                                   3   -3

24. Fransson, Nilsson, Svensson, SKARA                                                  2   +10

25. Esjonniemi, Johansson, Nilsson, TIDAN                                             2   +6

26. Fredriksson, Johansson, Karlsson, FALKÖPING                                   2   +4

27. Bengtsson, Hoffman, Magnusson, STENSTORP                                    2   +4

28. Johnsson, Larsson, Norman, PRO                                                      2   +2

29. Johansson, Karlsson, Olofsson, BONBON                                            2   +2

30. Blom, Lambertsson, Roslund, TÖREBODA                                          2   +2

31. Rosell, Östman, Öberg, MARIESTAD                                                  2   +1

32. Emanuelsson, Persson, Throfast, ST LEVERNE                                   2   -3

33. Hall, Johansson, Johansson, FALKÖPING                                          2   -4

34. Björnell, Magnehed, Magnehed, HJO                                               2   -6

35. Andersson, Holmlind, Martinsson, TBF                                             2   -6

36. Svensson, Svensson, Tullsjö, PRO                                                    2   -7

37. Hellqvist, Olofsson, Stoltz, HJO                                                      2  -13

38. Gustavsson, Larsson, Persson, TBF                                                  2   -14

39. Andersson, Andersson, Pettersson, HJO                                          2   -15

40. Lindström, Pettersson, Pettersson, Karlsson, PRO                           1    -9

41. Belfrage, Liljegren, Turin, SKPF FALKÖPING                                   1    -18

42. Axelsson, Axelsson, Wendel, STENSTORP                                        1    -19

43. Bergström, Martinsson, Wall, TBF/PRO                                           1    -21

44. Boström, Lund, Lundin, SKARA                                                        1   -22

45. Holm, Johansson, Johansson, HJO                                                   1   -25

46. Fasth, Fasth, Lekberg, SKULTORP                                                    1   -27

47. Björnell, Andersson, Johansson, HJO                                               1   -30

48. Hellberg, Johansson, Johansson, SKPF FALKÖPING                           0   -40

Pensionärsdubbel 23 februari 2016

1.  Orvar Andersson/ Rune Johansson   PRO                5     +29

2.  Åke Karlsson/ Kjell Carlsson   TBF                         4     +18

3.  Anna-Maria och Ingemar Karlsson SKARA               3      +13

4.  Barbro och Karl-Bertil Andersson TIBRO                3      +6

5.  M-B Andersson/ K-G Josefsson  SKARA                  3      +6

6.  Ulla Tullsjö/Asta Svensson    TBF                         3      +5

7.  Irene och Håkan Landelius   TIBRO                       3      +3

8.  Doroty och Leif Johansson   BONBON                    6     -3

9.  Mariette Johansson/ Mona Hjers   TBF                  2      +15

10. Stig Lundberg/P-O Carlsson  TBF                         2      +13

11. Thor-Allan Tullsjö/ Dickan Johansson   TBF          2       +1

12. Allan Henriksson/ Sture Björkman    FKPG            2       -9

13. Bengt och Maj-Britt Nilsson    TIDAN                     2      -10

14. Lennart Johnsson/ Birgitta Nilsson    TIDAN          2      -27

15. Arne Johansson/ Margareta Larsson   TIDAN         1      -18

16. Stig Larsson/ Marita Johnsson    TIDAN                 0      -42

 

 

 

 

Pensionärstrippel 10 sept 2015

1.  lag 25  SKARA          M-B Andersson, C. Ljungberg, K-G Josefsson            5     +38

2.  lag 14  MARIESTAD   I. Johansson, T. Axelsson, P-O. Ahlin                       4     +31

3.  lag 24  SKARA          A-M. Karlsson, I. Karlsson, I. Jansson                        4     +22

4.  lag 3    TIDAHOLM    T-A. Tullsjö, C. Ax, D. Johansson                             4    +19

5.  lag 19   STENSTORP  J-O. Bengtsson, L. Magnusson, P. Hoffman               4    +17

6.  lag 13   HJO             I-B Johansson, F. Johansson, L. Holm                       4    +6

7.  lag 8    BONBON       L. Johansson, D. Johansson, P. Wallin                      3   +16

8.  lag 20  MARIESTAD   R. Svensson, S. Eklund, L. Lund                                3   +15

9.  lag 12  STENSTORP   R. Wendel, H. Lindqvist. J-E Karlsson                       3  +13

10. lag 4   FALKÖPING   R. Ragnarsson, U. Dahl, W. Bistsjö                            3  +13 

11. lag 27 MARIESTAD   B. Kardell, B. Rosell, M. Öberg                                   3  +10

12. lag 15 HJO             M. Johansson,K. Gustafsson, K-E Borchgrevink            3  +8

13. lag 5  TIDAHOLM    E-B. Särnefeldt, I. Holm, O. Roukolahti                       3  -2

14. lag 28 FALKÖPING  S. Svensson, A. Kilander, G. Hall                                 3  -3

15. lag 1  TIDAHOLM    M. Hjers, P-O. Carlsson, M. Johansson                         3  -4

16. lag 18 TRÅVAD       C. Norberg, A. Norberg, L. Sander                               3  -9

17. lag 23 TÖREBODA   S-E. Lambertsson, A. Staav, M. Rosengren                   2  +10

18. lag 10  TRÅVAD      U. Gustafsson, B. Lundqvist, E-B. Fransson                  2  +-0

19. lag 21  BONBON     I. Halvarsson, G. Dahl, I-B. Westerback                        2  -1

20. lag 6   MARIESTAD  B. Andersson, C. Cramer, V.Wilhelmsson                      2  -3

21. lag 7   TIDAHOLM    B.Nilsson, E. Martinsson, B. Bergström                        2  -4

22. lag 32  KARLSBORG  B. Olsson, G. Landelius, B.Hederstedt                         2  -9

23. lag 17  HJO             B. Magnehed, R. Magnehed, K. Axelsson                      2  -13

24. lag 9    TIDAHOLM    J-E. Eriksson, S. Lundberg, B. Rudmarker                    2  -15

25. lag 26   PRO Thlm     U.Larsson, E.Johansson, B.Norman                            2  -16

26. lag 16  BONBON       S. Persson, K. Lake, E.Johansson                                2  -17

27. lag 31  TÖREBODA    B.Persson, G. Lindgren, J.Johansson                          1  -11

28. lag 30   VAROLA       R. Fasth, E-B. Fasth, K. Persson                                  1  -13

29. lag 2    HJO              G. Björnell, S. Björnell, S. Pettersson                         1  -20

30. lag 22   TÖREBODA   B. Arvidsson, M. Asp, B. Karlberg                                1  -20

31. lag 11   HJO             A-S. Svensson, L. Pettersson, S. Stoltz                        1  -28

 

lag 29 Töreboda lämnade återbud på grund av skador.

 

Sekretariat: L-A Jangbrand, G. Ahlrik, I. Berglund. B-M Billström

Mätdomare: J. Karlsson, A. Gustafsson

Prispengar: 1200 kr, 900 kr, 600 kr, 450 kr, 300 kr  = 3450 kr (55 %)

 

Tk använde bouleapp för första gången!

Pensionärsdubbel 23 februari 2016

Ahlin-Axelsson-Johansson vann för fjärde gången!

Pensionärstrippel 7 maj 2015

 1.        23 Mariestad        5  +46

 2.        21  Skara              4  +28

 3.        38 BonBon           4  +18

 4.        2 Skara                 4  +18

 5.        41 Kymbo            4  +15

 6.        7 BonBon             4  +14

 7.        30 Frökind           4  +13

 8.        14 BonBon           4  +10

 9.        28 Mariestad       4  +8

 10.         9 Tidaholm          4  +2

 11.        12 Tidaholm        3  +19

 12.        34 Mariestad       3  +18

 13.       10 Tråvad            3  +13

 14.       36 Tibro               3  +13

 15.       35 Tibro               3  +10

 16.       27 BonBon           3  +9

 17.       46 Hjo                  3  +8

 18.      29 Frökind           3  +6

 19.       6 Stenstorp           3  +5

 20.       24 BonBon           3  +3

 21.      42 Mariestad       3  +1

 22.       26 BonBon           3   -4

 23.      40 Stenstorp        3   -5

 24.       16 Tidan              2  +10

 25.       17 Tidan              2  +5

 26.       31 Frökind           2  +3

 27.        13 Tidaholm        2  +3

 28.        3 Tibro                 2 +-0

 29.        5 Stenstorp           2  -2

 30.       43 Tidaholm         2  -2

 31.       4 BonBon              2  -3

 32.       8 Levene                2  -5

 33.      48 Tidaholm          2  -6

 34.       25 Tibro                 2  -7

 35.       39 Dimbo               2  -8

 36.       11 Bonbon             2  -8

 37.       32 Frökind             2 -18

 38.       44 Hjo                    2 -18

 39.       19 Tidan             2  -19

 40.       22 Ulricehamn   1  -10

 41.      15 BonBon          1  -12

 42.      18 Tidan              1  -14

 43.      33 Frökind           1  -16

 44.      1 Tråvad               1  -26

 45.     47 Hjo                   1  -26

 46.     20 Tidan               1  -30

 47.     45 Hjo                   1  -32

   

  37 Mariestad kom ej till start. 

  Prispengar 1500 kr, 1200 kr, 900 kr, 750 kr, 600 kr, 450 kr, 300 kr 

  Sekretariat: Ingrid Berglund, Hillevi Johansson, Göran Ahlrik, Lars-Axel Jangbrand 

  Mätdomare: Kjell Johansson, Jan Karlsson

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensionärs- trippel 11 sept -14

Resultat:

              1. Mariestad P-O Ahlin, Tage Axelsson, Ingemar Johansson 5 vunna +24 klotdifferens

              2. Skara        Anna-Maria o Ingemar Karlsson, Ingemar Jansson              4 +20

              3. TBF           Thor-Allan Tullsjö,Orvar Andersson, "Dickan" Johansson    4 +18

              4. BobBon      Dorthy o Leif Johansson,Peter Wallin                               4 +13

              4, BonBon      Inga-BrittWesterback, Gun Dahl, Inger Halvarsson             4 +13

              6. Tibro         Håkan o Irene Landelius, Karl-Bertil o Barbro Andersson     4 -3

              7. Mariestad   Marianne Öberg, Bengt Rosell, Birgitta Bergström              3 +17

              8. Tibro          Uno Jarnhede, Jan Johansson, Ingegerd Gran                     3 +9

              9 Mariestad    Birgitta Cardell, Håkan Ödlund, Rune Östman                      3 +8

              10 TBF           Britt-MarieBillström, Rune Johansson, Hanna Karlsson, Kent Grehn  3 +6

              11 Stenstorp  Per Hoffman ....   3 +6

              12 Töreboda Sylvia Roslund.....  3 +5

              13 TBF           Åke Karlsson....... 3 +4

              14  Karlsborg  Birgitta Olsson..... 3 +2

              15 BonBon      Lisa Sällberg.....    3 +2

              16 Töreboda Sven-Erik Lambertsson 3 +-0

              17 BonBon       Olle Johansson      2 +4

              18 Skara         Krister Kullberg       2 +3

              19 TBF            Mona Hjers              2 +2

              20 PRO Fkp     Rober Ragnarsson    2 +-0

              21 Istrum        Bertil Påhlman        2 +-0

              22 Mariestad   Sonja Lundin            2 -5

              23 Tråvad       Conny Norberg         2 -9

              24 BonBon      Solfrid Persson         2 -9

              25 TBF            Kurt-Arne Karlsson   2 -10

              26 BonBon      Olle Sällberg             2 -16

              27 Karlsborg   Bo Lindman               1 -2

              28 TBF            Evy Martinsson          1 -5

              29 Stenstorp   Göran Axelsson          1 -13

              30 TBF            Erland Johansson       1 -20

              31 BonBon      Bengt Gustavsson        1 -28

              32 Töreboda  Bengt Ekberg                0 -36

 

Prispengar: 1.pris 1200 kr, 2.pris 900 kr, 3.e pris 600 kr delat fjärdepris 375 kr  vardera laget. Totalt 3450 kr = 65% av anmälningsavgifterna 6400 kr, netto för klubben 2950 kr

L-A J , KJ 140913

 

 

TBF/PRO trippel 15 maj -14

       1. lag 10  P-O MARIESTAD                5   +57

        2.lag 9  Leif  BON-BON                      4    +38                                                            

 1. lag 2 Håkan L  TIBRO                    4     +25               
 2. lag 13 Anna-Maria SKARA               4    +16
 3. lag 14 Maj-Britt J  FRÖKIND           4    +15
 4. lag 17 Kerstin  BON-BON                4    +12
 5. lag 11 Kurt A  BON-BON                 4     +11
 6. lag 21 Stig G  FALKÖPING               4    +10
 7. lag 12 Göran  STENSTORP              4     +7
 8. lag 32 Maj-Lis TÖREBODA              4     +4
 9. lag 19 Åke T MARIESTAD               3     +25
 10. lag 26 Conny  TRÅVAD                  3     +9
 11. lag 42 Dickan TBF                        3     +7
 12. lag 8 Claes BON-BON                    3     +6

     15. lag 36 Lars W FRÖKIND                3     +5

15. lag 1 Solbritt  BON-BON              3     +5

 1. lag 35 Kalle FRÖKIND                   3     +5
 2. lag 39 Sture J  FALKÖPING           3     +5
 3. lag 37 Jonny  FRÖKIND                3     +3
 4. lag 43 Biggan TBF                      3     +3
 5. lag 22 Stellan  FALKÖPING           3     +2
 6. lag 31 Bengt TÖREBODA              3     +1
 7. lag 30 Aina TÖREBODA               3     +-0
 8. lag 33 Britt-Marie PRO Thlm       3      -20
 9. lag 4  Mariette TBF                   2     +3
 10. lag 27 Lennart  TIDAN               2     +1
 11. lag 24 Ahl  BON-24 BON             2     +-0
 12. lag 25 Uno  TRÅVAD                 2      -1
 1. lag 6 Jan  TIBRO                      2      -4
 2. lag 14 Margareta  TIDAN           2      -6
 3. lag 20 Hans  FALKÖPING           2      -7
 4. lag 40  Orvar TBF                    2      -7
 5. lag 41  Sonja  MARIESTAD         2      -7
 6. lag 34  Erland  PRO Thlm          2      -10
 7. lag 29 Roland  TÖREBODA         2      -10
 8. lag 47  Christina  FALKÖPING    2      -11
 9. lag 46  Boel  FALKÖPING          2      -14
 10. lag 45 Krister   SKARA             2      -16
 11. lag 28  Arne  TIDAN                1      -2
 12. lag 7 Thor-Allan TBF               1       -7
 13. lag 3 Roy  STENSTORP            1       -9
 14. lag 38 Margit BON-BON           1      -12
 15. lag 15 Astrid  TIDAN               1      -16
 16. lag 16 Gun  BON-BON             1      -17
 17. lag 5 Rolf  MARIESTAD            1      -18
 18. lag 23 Marianne  FALKÖPING   1      -22
 19. lag 48 Asta PRO  Thlm            1     -27
 20. lag 18 Olle  TIBRO                  0     -34

 

 

placering 15 är delad

placeringarna 15,15,17 och 18 enligt totala antalet vunna klot

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från TBF:s PRO-trippel 12 sept -13

Resultat från Tidaholms PRO-TRIPPEL 12 sept -13

1. Clas Berg, Lennart Öberg, Stig Skoglund Bon-Bon 5 segrar klotdiff +43

2. Roy Wendel, Per Hoffman, Lasse Magnusson Stenstorp 4, +33

3. Inger Halvarsson, Gun Dahl, Inga-Britt Westerback Bon-Bon  4, +25

4. Åke Karlsson, Sonja Andersson, Kjell Karlsson TBF 4, +15, (insp klot 54)

5. Mariette Johansson, Mona Hjers, Per-Olof Karlsson TBF 4, +15, (51)

6. Solfrid, Kajsa Lake, Eivor Johansson  Bon-Bon 4, +8

7. Rolf Hermansson/Mariestad 3, +16

8. Dorthy Johansson/Bon-Bon 3, +14

9. Stig Johansson/Frökind 3, +9

10. Olle Johansson Bon-Bon 3, +8

11. Hans Karlsson Falköping 3, +1 (44)

12. Bengt Åkesson Frökind 3, +1 (40)

13. Mats Elmersson Frökind 3, 0 (46)

14. Rober Ragnarsson Bon-Bon 3, 0 (39)

15. Orvar Andersson TBF 3, -1

16. Stig-Olof Berglund Frökind 3, -3

17. Ingemar Johansson Mariestad 2, +20

18.  Thor-Allan Tullsjö TBF 2, +4

19. Lennart Sander Tråvad 2, 0

20. Birgitta Olsson Karlsborg 2, -3

21. Britt-Marie Billström TBF 2, -6

22. Börje Fransson Skara 2, -10

23. Uno Gustavsson Tråvad 2, -13

24. Evy Martinsson TBF 2, -15 (43)

25. Krister Kullberg Skara 2, -15 (38)

26. Uno Lagerstrand TBF 2, -21 (35)

27. Erland Johansson TBF 2 -21 (33)

28. Weine Bistsjö Falköping 1, -7

29. Tore Pettersson Bon-Bon 1. -20

30. Sonja Lundin Mariestad 1, -23

31. Karin Brandberg Karlsborg 0, -16

32. Britt Lundbäck Bon-Bon 0, -38

Resultat Trippel PRO TBF utomhus 20 sept -12      
Lag Namn Klubb/Ort Vunna matcher Klot differens Placering  
3 Claes Bonbon 5 plus 37 1  
9 Christer K Skara 4 plus 19 2  
6 Ingemar J Mariestad 4 plus 15 3  
19 Mona H TBF 4 plus 7 4  
13 Per A Tibro 3 plus 16 5  
8 Rolf H Mariestad 3 plus 15 6  
1 Roy Stenstorp 3 plus 9 7  
2 Leif Bonbon 3 plus 9 8 inb möte
4 Solfrid Bonbon 3 plus 7 9  
26 Börje Skara 3 plus 5 10  
10 Anna-Maria Skara 3 plus 5 11 inb möte
7 Sonja Mariestad 3 plus 2 12  
14 Nils G Falköping 3 0 13  
11 Kurt G Tibro 2 plus 3 14  
5 Lars Bonbon 2 plus 1 15  
20 Evy M TBF 2 minus 1 16  
22 Gittan W Dimbo 2 minus 4 17  
21 Uno L Kymbo 2 minus 6 18  
17 Kurt-Arne Dimbobygden 2 minus 13 19  
16 Britt P Dimbobygden 2 minus 15 20  
15 Hans K Falköping 2 minus 15 21 Inb möte
18 Ingemar T TBF 2 minus 19 22  
25 Per-Olof C TBF 1 minus 7 23  
12 Ulla W Tråvad 1 minus 18 24  
24 Lennart S Tråvad 1 minus 22 25  
23 Elof L Velinga 0 minus 30 26  
             
             
120920 KJ          

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

24.05 | 16:51

Tänkte bli medlem hos er , undrar om man kan betala med friskvårdskuponger från jobbet ? Även tänkt att lösa licens med det löser jag på annat håll .

...
26.03 | 22:02

Kontakta gärna mig / hillevi Johansson
0738005478

...
22.03 | 18:34

Vem kontaktar man för boulespel i valstad

...
04.10 | 21:39

Hej! Tänkte höra hur det fungerar när man vill spela lite boule... vi är ett gäng på ca 15 personer. Måste man hyra hela hallen då? Stänger det 20 på fredagar?

...
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS